รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และลูกค้า(บางส่วน)
หลักสูตรอบรมสัมมนา ออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์
 จัดอบรมโซล่าเซลล์กว่า 115 รุ่น มีผู้ผ่านเข้ารับการอบรมมากกว่า 4,000 ราย
สามารถสร้างธุรกิจ เถ้าแก่ใหม่ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายหลายพันล้านบาท
1 บริษัท ธนโชติ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 บริษัท ออโมเมชั่น เซอร์วิส จำกัด
3 บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
5 การไฟฟ้านครหลวง
6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) -กรุงเทพฯ
9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) -นครสวรรค์
10 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ
11 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นนทบุรี
13 บริษัท ปทุมธานีบริเวอรี่ จำกัด   ปทุมธานี
14 Thai Airways International Public Company Limited
15 PROIMAGE ENGINEERING AND COMMUNICATION CO.,LTD.
16 CANNON MARKETING (Thailand) Co.,Ltd.
17 PTT International Company Limited
18 TSSR AUCTION Co.,LTD.
19 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
20 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ  นนทบุรี
21 โรงแรมดุสิตธานี  ชลบุรี
22 วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสาคร
23 สำนักพิมพ์สื่อและสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยพายัพ
24 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพ - กรุงเทพฯ
26 รพ. ตระการพืชผล อุบลราชธานี
27 บริษัท ไทยซัมมิท จำกัด (มหาชน)
28 บริษัท มิสเตอร์ แท็กซ์ บิส จำกัด
29 บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์  จำกัด
30 บริษัท เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง จำกัด
31 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
32 บริษัท เอ ไอ บิส เน็ต (ไทย) จำกัด (มหาชน)
33 บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
34 บริษัท บรอดคาซท์ วิตามิน บี จำกัด
35 บริษัท เคมีโก้อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
36 บริษัท พานทอง กลการ จำกัด  ฉะเชิงเทรา
37 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด
38 บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
39 บริษัท ทรานซิชั่น อ๊อฟติคัล(ประเทศไทย) จำกัด
40 บริษัท ไมโครวิชั่น จำกัด  เชียงใหม่
41 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  สมุทรสาคร
42 บริษัท ซุปเปอร์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล  กรุงเทพฯ
43 บริษัท เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
44 บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด
45 บริษัท ที.ที.เอ เพอร์เฟค จำกัด
46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเน็ต แอนด์ ซัพพลาย
47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขศิริออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส
48 บริษัท พ.รุ่งอนันต์ จำกัด
49 บ้านนาโซลาร์แพค  ชลบุรี
50 CTX Electronic Services Co.,Ltd.
51 Computer Union Co.,Ltd.
52 บริษัท  โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
53 จรัสพลคลินิค
54 บริษัท ไทยคาจิมา จำกัด
55 THOAC AUTOMOTIVE(Thailand) CO.,LTD.
56 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
57 บริษัท นีโอ มาสเตอร์ จำกัด
58 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
59 มหาวิทยาลัยรังสิต
60 บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด
61 บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด
62 บริษัท แบนโดแมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
63 บริษัท ดารามิค ประเทศไทย จำกัด
64 บริษัท โมลด์แอนไดด์ จำกัด
65 บริษัท ซอฟแวร์ดีเวลอปเม็นท์ จำกัด
66 MATSUI(Asia) CO.,LTD.
67 บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
68 บริษัท ไข่ ไอ ที เซอร์วิส จำกัด
69 บริษัท เนสิต(ประเทศไทย) จำกัด
70 ศูนย์ฯ มสธ. ลำปาง
71 บริษัท อี.เอ็น.จี จำกัด
72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค
73 บริษัท เอ็นทีวีเซทเทลไลท์ จำกัด
74 บริษัท วัน โอ โฟร์ เทค จำกัด
75 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยทวีทรัพย์
76 สำนักงานประปาเขต 2 
77 สำนักงานการประปา สระบุรี
78 L-TAG TECHNOLOGIES CO.,LTD.
79 V.C.A. ELECTRONICS CO.,LTD.
80 บริษัท ดาต้า ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
81 บริษัท ดับเบิ้ลโอเซเว่น โพรเทคชั่น จำกัด
82 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
83 บริษัท ฤทธา จำกัด
84 บริษัท เอ็นโซล จำกัด
85 HATTAKORN LTD.
86 ฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานอุบลราชธานี
87 WESTERN DIGITAL CO.,LTD.
88 UTECHINTER ENGINEERING CO.,LTD.
89 บริษัท เอสอาร์ จำกัด
90 บริษัท ฮิวจ์เนส จำกัด
91 บริษัท เน็ทซอส จำกัด
92 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูแอนด์เรดอินเตอร์เนชั่นแนล
93 บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
94 ร้านไพศาลอีเล็คทรอโทรนิค
95 สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลาการอาชีวศึกษา
96 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
97 บริษัท บ้านตะวันนา จำกัด
98 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น
99 บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันด์ จำกัด
100 บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
101 บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเจเม้นท์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
102 INSPIRE TECH CO.,LTD.
103 บริษัท เอสเอสเค เจนเนอรัล จำกัด
104 บริษัท วาบัวร์ลอด์จ จำกัด
105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอโรเม็ค
106 บริษัท บี เอ็น บี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
107 บริษัท พรชัย1991 จำกัด
108 บริษัท รมิตา จำกัด
109 บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จำกัด
110 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
111 บริษัท ท๊อปซันอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
112 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
113 บริษัท เอทีพี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
114 บริษัท ซันไรซ์ คอร์เปอเรชัน เทรดดิ้ง จำกัด
115 หจก. เกรซ ซับพลาย
116 บริษัท ฟรีดอม คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เนทเวิร์ต จำกัด
117 007 Protection Co.,ltd
118 บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเน็ทเวิร์ค จำกัด
119 บริษัท สยามไฮโดรทรีทเมนท์ จำกัด
120 บริษัท มหานคร อาร์ไอเอ จำกัด
121 บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
122 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ยโสธร
123 บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
124 Royal Garden Development Limited
125 หจก. พี. บี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
126 LUVATA HITACHI CABLE (THAILAND) LTD.
127 บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด
128 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
129 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
131 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีดเดอร์เอ็นจิเนียริง
132 บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด
133 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
134 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก
135 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
136 บริษัท อินเตอร์โซล คอนซัลติ้ง จำกัด
137 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
138 บริษัท ปิยะสมบัติ แอสเซท จำกัด
139 สำนักงานจังหวัดยโสธร
140 บริษัท โทรี่ไทย จำกัด
141 บริษัท ไอ. ซี. โอ. อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
142 บริษัท พาเนล ทรานสปอร์ต จำกัด
143 บริษัท นครหลวงวีเนียร์ จำกัด
144 บริษัท เทคตรอน จำกัด
145 บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
146 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
147 บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
148 บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป จำกัด
149 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
150 บริษัท โปรอิมเมจเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
151 บริษัท โชติบัณฑ์ จำกัด
152 GENERAL TURBINE SERVICES CO.,LTD.
153 บริษัท เวลบิลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
154 บริษัท เอ็น เค เค จำกัด
155 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส
156 บริษัท มานา เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
157 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
158 บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
159 บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด
160 บริษัท พลัสโก้ จำกัด
161 บริษัท ศูนย์วิจัยลิบ เฌอ บาย จำกัด
162 บริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
163 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
164 บริษัท กิตติอีเล็ค โทรนิคส์ จำกัด
165 บริษัท สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จำกัด
166 DAIWA SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.
167 บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด
168 นิติบุคคลอาคารชุดทาวเวอร์1 ออฟฟิศ
169 บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
170 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
171 บริษัท รีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
172 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิสธ์กรีน
173 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ)
174 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด
175 บริษัท เอส. พี. ซี. อีเล็คทริค คอนโทรล จำกัด
176 บริษัท ช็อป เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
177 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
178 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
179 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
180 บริษัท นำทิศไทย จำกัด
181 บริษัท เอช. ที. แอนด์ที คอรปอเรชั่น จำกัด
182 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
183 บริษัท เอ. เอ็น. เอส. พรีซิชั่น
184 บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
185 บริษัท เมททัล ฟินิชชิ่ง เซอร์วิส จำกัด
186 สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี
187 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
188 บริษัท ไอด้าเทค จำกัด
189 บริษัท เมมเบอร์เทค จำกัด
190 บริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัด
191 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์
192 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จำกัด
193 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง
194 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซคอน เทค ซัพพลาย
195 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
196 บริษัท ชุมภา เทคโนโลยี จำกัด
197 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
198 บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด
199 บริษัท ไอทีเทเลพาร์ท จำกัด
200 บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT      
201 บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
202 บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม จำกัด
203 บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
204 บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด
205 บริษัท พี.เจ.พี. จำกัด
206 3M Thailand Limited
207 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
208 หจก. พี.เอ็น.เอส. หิรัญกาญจน์
209 สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก)
210 มหาวิทยาลัยราชภัฎ  อุบลราชธานี
211 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ชุมพร
212 ICAN Intertrade Co.,Ltd.  อุบลราชธานี
213 บริษัท จิระวงศ์ จำกัด
214 มหาวิทยาลัย นเรศวร พิษณุโลก
215 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
216 P SYSTEM PLUS CO.,LTD.
217 เทศบาลตำบลลานข่อย พัทลุง
218 ร้านปรีชาอิเล็คทรอนิคส์  อุดรธานี
219 ร้านนิยมวอเตอร์เทค  น่าน
220 โรงเรียน เลาขวัญราษฎร์บำรุง  กาญจนบุรี
221 บริษัท เบย์วอเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
222 บริษัท เบย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
223 มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (GREENPEACE SOUTHEAST ASIA THAILAND)
224 โรงเรียน พัทลุง  พัทลุง
225 โรงเรียน สตรี พัทลุง
226 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
227 อบต.หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
228 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
229 สถานีวิทยุ อสมท.พัทลุง
230 ร้านขนุมลุง พัทลุง
231 บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
232 บริษัท ทิวป่าไม้งามรีสอร์ท เขาใหญ่ จำกัด ปราจีนบุรี
233 หจก. ดับบลิวซีเอ็มคอนซัลแตนท์
234 มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี
235 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
236 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาขาซอฟต์แวร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
237 บมจ. ทรูมูฟ ,ปทุมธานี 
238 รร. ศึกษานารีวิทยา บางบอน กรุงเทพฯ 
239 สนง. ประกันสุขภาพแห่งชาติ  นนทบุรี 
240 บริษัท ปิ่นทอง โฮลดิ้ง จำกัด สมุทรปราการ 
241 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล กรุงเทพฯ 
242 บมจ. เซปโก้ จำกัด  กรุงเทพฯ 
243 บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จำกัด สาขาสงขลา
244 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
245 บริษัท Fabrinet  จำกัด
246 Thai GMB Industry Co.,Ltd.  ปราจีนบุรี
247 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
248 Cal-Comp Electronics (Thailand)  PLC เพชรบุรี
249 บจ. แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพ
250 บจ. ทิวป่าไม้งามรีสอร์ท เขาใหญ่ ปราจีนบุรี
251 หจก. ดับบลิวซีเอ็มคอนซัลแตนท์
252 มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี
253 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง
254 อบต. หินตก ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช
255 อสมท  พัทลุง
256 ร้านขนมลุง  พัทลุง
257 โรงเรียนสตรีพัทลุง  พัทลุง
258 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  พัทลุง
259 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK 
260 บริษัท บางกอกกรีนไล้ท์ติ้ง จำกัด, กรุงเทพ
261 บริษัท โกลเบิล อินฟอร์เมชั่น จำกัด , กรุงเทพฯ
262 บริษัท เอนไก ไทย จำกัด  สมุทรปราการ
263 บริษัท อีเอสซี แอนด์ เอสเอสเอการ์ดดิ้ง จำกัด
264 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
265 ร้านอัมพรโซล่าเซลล์  เชียงราย
266 Electrical Work Service Limited Part.
267 บจ. จงเจริญกรีนเอ็นเนอจี่   เชียงใหม่
268 โรงเรียนพัฒนาสมบูรณ์วิทยาคม
269 ASTV Thailand Co.,Ltd.
270 Valuation Engineering Co.,Ltd. สมุทรปราการ
271 iMCS  Asia Limited
272 บริษัท อาปา บ้านสวนแลนด์เนเจอร์ จำกัด
273 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด
274 บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
275 บริษัท ทางด่วน กรุงเทพฯ จำกัด(มหาชน)
276 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน นครปฐม
277 บริษัท กรีนเทครีนิว จำกัด
278 บริษัท มีเดีย เสิร์ซ  จำกัด
279 บริษัท  เจ.เอฟ.แอนวาน เมด จำกัด
280 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
281 บริษัท ไทยประดิษฐ์อุตสาหกรรม จำกัด
282 KKK Innovation Agent and Supply Co.,Ltd.
283 ASC Marketing Co.,Ltd.  นครปฐม
284 Modernsave Intertrade Co.,Ltd
285 บริษัท ไอทีแคร์ จำกัด  ชลบุรี
286 Words Multivisions Co.,Ltd.
287 บริษัท ทริปเปิ้ล พี เทคโนโลยี จำกัด
288 Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd  กรุงเทพฯ
289 บริษัท คมศิลป์การพิมพ์ จำกัด  กรุงเทพฯ
290 NTD Engineering Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
291 CRN Technology Co.,Ltd.  กรุงเทพฯ
292 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด  กรุงเทพฯ
293 หจก. เจริญรุ่ง เทรดดิ้ง
294 SR AYUTTHAYA OA Co.,LTD.  อยุธยา
295 บริษัท เอชคอม พลัส จำกัด  นนทบุรี
296 หจก. สุรินทร์ ทีวี เน็ทเวิคร์  สุรินทร์
297 วิทยาลัยเทคนิค  จันทบุรี
298 บริษัท เอฟ แอนด์ บี ออแกนิคส์ จำกัด
299 ร้าน จุ๊อิเลคทรอนิคส์  พังงา
300 เทศบาลตำบลวังหลวง  ร้อยเอ็ด
301 บริษัท อุดรซันเนอร์จี จำกัด  อุดรธานี
302 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ครบวงจร  ลำปาง
303 บริษัท สตาร์สินทรัพย์ จำกัด  นครราชสีมา
304 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  สงขลา
305 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
306 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)  สงขลา
307 โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา  จำกัด  หาดใหญ่ สงขลา
308 บริษัท สยามชิตะ จำกัด   สมุทรปราการ
309 มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
310 บริษัท ยูเอส มาสเตอร์เทค จำกัด  สมุทรปราการ
311 Frontken (Thailand) Co.,Ltd.  กรุงเทพฯ
312 DS Asset Management Co,.Ltd.  นนทบุรี
313 บริษัท รุ่งโรจน์คราฟท์ จำกัด  กรุงเทพฯ
314 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"   ปทุมธานี
315 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น
316 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย จำกัด  
317 บริษัท เซอร์เรส จำกัด  ศรีสะเกษ
318 บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
319 บริษัท เคบิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
320 บริษัท อีจิซเทค จำกัด
321 บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด
322 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
323 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
324 บริษัท เน็กซ์แอทนาว จำกัด
325 หจก. เขมรัฐวิศวกรรม หนองแค สระบุรี
326 บริษัท เซอร์เรส จำกัด  ศรีสะเกษ
327 สมาคมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นนทบุรี
328 หจก. เชียงราย ไฟร์ แอน์ เรซคิว โปรดักส์
329 Enkei Thai Co.,Ltd.  สมุทรปราการ
330 หจก. เอ็น เอ คอนสตรัคชั่น นครราชสีมา
331 บริษัท สยามคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยี บุรีรัมย์
332 บริษัท โกลด์เฮ้าส์ มาเก็ตติ้ง จำกัด กาฬสินธุ์
333 Retailink (Thailand) Co.,Ltd.  กรุงเทพฯ
334 บริษัท ตลาด เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพฯ
335 หจก. กนกภิพัฒน์ 1997  หนองบัวลำภู
336 และในนามบุคคลธรรมดาทั่วไป